vzw De Vrienden van Cultureel Maasmechelen-Maasland

DOELSTELLINGEN VAN DE VZW DE VRIENDEN VAN CULTUREEL MAASMECHELEN-MAASLAND

De vzw De Vrienden van Cultureel Maasmechelen-Maasland zet zich in voor het stimuleren en projectmatig ondernemen van geprofileerde culturele initiatieven en acties in Maasmechelen en het Maasland.

De vzw zet hierbij in op kunst en cultuur als breekijzer voor een meer kwalitatieve leefomgeving en het ondernemen van hoogstaande culturele initiatieven als prikkel voor verandering.

Via het organiseren en mogelijk maken van ambitieuze culturele projecten wil de vzw De Vrienden van Cultureel Maasmechelen-Maasland bijdragen tot een positieve beeldvorming en inwoners van Maasmechelen en het Maasland inspireren. De vzw doet daarvoor beroep op de Maasmechelse gemeenschap zelf, en maakt haar verantwoordelijk, enthousiasmeert haar om zich te engageren.

VEER is een indrukwekkende ruimtelijke installatie die Belgisch beeldend kunstenaar Honoré δ’O realiseerde in het café van Cultuurcentrum Maasmechelen. De kunstenaar ontwikkelde dit werk voor het tentoonstellingsproject GARTENCITY #1, in het kader van de internationale kunstbiënnale Manifesta 9 in 2012. De vzw De Vrienden van Cultureel Maasmechelen-Maasland organiseerde in 2014 en 2015 een fondsenwerving in de schoot van de Koning Boudewijstichting waardoor de vzw het kunstwerk VEER definitief kon aankopen. VEER werd officieel gehuldigd op zaterdag 17 september 2016.

De vzw Vrienden van Cultureel Maasmechelen-Maasland wil via ambitieuze culturele projecten bijdragen tot een positieve en inspirerende beeldvorming van het Maasland.
De vzw werkt momenteel aan een planning voor de toekomst en zal u hierover kortelings verder informeren.