dinsdag

16.01.2018

20:15

Lezingen - Venster op de Wereld

Ludo De Brabander Venster op de wereld

Oorlog zonder grenzen

Terrorisme kent geen grenzen meer, daarover is stilaan iedereen het eens. Vredesactivist Ludo De Brabander verdiept zich in de politiek van westerse en regionale machten in de Arabische wereld, die overal zijn weerslag heeft op het leven van gewone mensen.

Hij schetst de context die tot deze wereldwijde spanningen heeft geleid: het koloniale verleden in het Midden-Oosten en Afrika, de energiehonger, de samenwerking met autoritaire regimes en de wapenhandel. Er kwamen chaos en geweld uit voort, in Afghanistan, Irak, Libië, Jemen en Syrië. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht. De extremistische jihad vond zijn voedingsbodem in dit klimaat.

Ludo De Brabander spreekt over de oorzaken en redenen van oorlog en terrorisme en wat we ertegen kunnen doen. Hij publiceert daarover in Vrede, het tweemaandelijkse tijdschrift van de organisatie Vrede.be. De vzw Vrede, waar hij voor werkt,  kreeg indirect de Nobelprijs voor de Vrede 2017 als actief lid van één van de 3 Belgische organisatie aangesloten bij ICAN (International campaign to abolish nuclear weapons).

Hij is redactiemedewerker van Uitpers, een elektronisch magazine over internationale politiek en schrijft ook geregeld bijdragen voor diverse gedrukte en elektronische publicaties rond vredeskwesties, militarisering en bewapening en het Midden-Oosten (o.a. in MO*magazine, De Wereldmorgen.be en Knack.be).

 

organisatie: CC en Vormingplus Limburg i.s.m. vtbKultuur, De Bolster en Davidsfonds

Locatie Schouwburg
Aanvangsuur20:15
Prijs€5,00
+60€5,00
-26 / abo / groep€5,00