zondag

27.09.2020

17:00

Expo - Beeldende Kunsten

Lode Vanlessen, Gido Vanlessen & Petrus Vanlessen

Vanlessen 3

Lode, Gido en Petrus Vanlessen zijn grootvader, vader en zoon, en allen kunstenaar.

Lode Vanlessen (°1910-1979) was een autodidact en schilderde vooral landschappen die opvallen door hun bijzondere technische kwaliteit. Toch zijn de landschappen van Lode Vanlessen geen realisme of impressie van zijn alledaagse omgeving. Het landschap is in zijn werk een weerspiegeling van de denkwereld van de kunstenaar. Zijn hele oeuvre is een voortdurend experimenteren, een aanhoudend zoeken naar de mogelijkheden om aan de tableau-schilderkunst te ontsnappen. Dat Lode Vanlessen een gezonde afstand tot zijn thema’s bewaarde, blijkt uit zijn prettige gewoonte om de seizoenen in zijn schilderijen wat te verwisselen en in de lente liefst een herfsttafereel neer te zetten en zijn werk te voorzien van de nodige zelfrelativerende titels.

Gido Vanlessen (°1940) genoot een opleiding aan het Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt en Sint-Lucas te Luik waar hij publiciteitstekenen combineerde met schilderkunst. Hij startte met het schilderen van landschappen en portretten, maar verraste het publiek in 1970 met een totaal gewijzigde stijl: abstract, grafisch en geometrisch, gekenmerkt door soberheid, stilering en beheersing van de materialen. Maar de kijker voelt een intens aanwezige emotie. Bestempeld als ‘nieuw realisme’ door de kunstenaar of ‘designkunst’ door Jan Hoet: het oeuvre van Gido Vanlessen valt op door zijn grote inhoudelijke eenheid en continuïteit, lijkt tijdloos en heeft een intrigerende aantrekkingskracht.

Petrus Vanlessen (°1972) genoot zijn opleiding aan het Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt. Aansluitend aan zijn studies monumentale schilderkunst aldaar, voltooide hij een restauratieopleiding in de schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Na een creatieve impasse vond hij vijf jaar geleden de weg naar zijn eerste liefde helemaal terug. Met het project ‘General Compilation” brak een nieuwe periode van creatieve heropleving aan.
Bestaande voorwerpen en bepalende vormen spelen een belangrijke rol in zijn werk. Projectmatig van aard veruitwendigt de kunstenaar zijn sterk persoonsgebonden wereld en maakt hiervoor gebruik van diverse materialen en technieken. De uiteindelijke verschijningsvorm is er één die dicht bij hemzelf vertrekt en nooit meer loslaat…

 

 

 

Opening: zondag 27 september om 17uur

Expoperiode: zondag 27 september t.e.m. zaterdag 14 november 2020

Openingsdagen en -uren: ma t/m vr: van 10 tot 12 uur en van 13 tot 20 uur, za: van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur (gesloten op zondagen en op 2 en 11 november, in de herfstvakantie alle dagen gesloten om 17 uur)

Toegang: gratis

Deze activiteit werd afgelopen seizoen noodgedwongen geannuleerd omwille van Covid-19. Het verheugt ons dat er een verschuiving naar deze datum mogelijk was.

 

Beeld: Lode Vanlessen - Oogst, Gido Vanlessen - Roemenië s-1, Petrus Vanlessen - GC Part III

Locatie BOX, Galerie XL, Galerie Oost
Timing17:00