woensdag

28.02.2018

19:30

Lezingen - Literatuur & Dialoog, Vorming - Cursussen

Khadija Aznag: Superdiversiteit - Dialoogavonden

De rol van de vrouw in de islam

De diverse samenleving is een feit. Na verschillende generaties ‘gastarbeiders’ uit klassieke migratielanden is er nu vooral sprake van volgmigratie, gezinshereniging, vluchtelingen en economische migratie. Deze superdiversiteit én de snelheid van de daarbij horende verandering is vandaag een grote uitdaging voor de ontvangende samenleving. Tijdens 3 avonden kunt u lezingen volgen over thema’s die hierop aansluiten: Identiteit (7 februari), De rol van de vrouw in de islam (28 februari) en Kruispuntdenken (14 maart).

Vooraf inschrijven voor de sessies waaraan u wenst deel te nemen, is verplicht voor 7 februari.

data: 7, 28 februari en 14 maart
(3 woensdagen van 19.30 tot 21 uur
prijs: 5 euro

begeleiding: Khadija Aznag

organisatie: Dienst Samenleven en Wijkpreventie, Vormingplus Limburg, vtbKultuur, De Bolster, Davidsfonds en CC

Locatie Cultuurcentrum
Aanvangsuur19:30
Prijs€5,00
+60€5,00
-26 / abo / groep€5,00