woensdag

18.10.2017

20:15

Podium - Theater

Jan Decorte / Bloet & Black Box Revelation

Stand Down

De voorstelling Stand Down betekent een breuk in het oeuvre van Jan Decorte. Na een reeks herschrijvingen van klassieke teksten wordt met Stand Down een nieuwe weg ingeslagen. Decorte verlaat de klassieken, maar niet de grote waarheden en mysteries die de klassieken in zich dragen. Liefde en dood blijven centraal staan. Het samenvallen van (de breuken in) leven en kunst wordt in het werk van Decorte radicaler dan ooit.

Jan Decorte heeft een sterk aanvoelen dat Stand Down gemaakt moét worden vanuit een behoefte om op een ruwe persoonlijke manier over zijn bewogen leven te vertellen. Als blijk van strijdlust om, ondanks alle tegenwind, toch koppig zijn eigen parcours verder te zetten. Uit aversie tegen de toenemende pulp en de overkill aan stand-upcomedy.

In Jan Paternoster en Dries Van Dijck van Black Box Revelation vinden Jan Decorte en Sigrid Vinks hun gedroomde muzikale partners in crime. De compromisloze heftigheid van Black Box Revelation strookt volledig met de manier waarop Jan Decorte en Sigrid Vinks in het theater en in de kunst actief zijn. Jan en Dries staan samen met hen op scène en spelen een speciaal voor Stand Down gecomponeerde soundtrack. Pure rock-‘n-roll!

Jan Decortes leven en werk zit vol breuken. (…) Ondanks dat loopt er doorheen zijn oeuvre toch een duidelijke ‘over de kloven springende’ lijn, nl. die van een zoektocht naar een essentie van het theater. Eén constante:(…) Jan Decorte leeft altijd in onverbiddelijke eerlijkheid tegenover zichzelf. Daar is moed voor nodig. Een tweede constante is dat in zijn praktijk leven en theater, liefde en werk samenvallen en nooit van elkaar kunnen worden losgemaakt. Marianne Van Kerkhoven in ‘Jan Decorte: het theater en het leven’.

spel en muziek: Jan Decorte, Sigrid Vinks, Jan Paternoster, Dries Van Dijck - tekst & regie: Jan Decorte - muzikaal concept: Black Box Revelation - decor: Jan Decorte, Johan Daenen - kostuums: Jan Decorte, Sigrid Vinks, Sofie D’Hoore - licht: Jan Decorte, Luc Schaltin - productie: Bloet - coproductie: Kaaitheater - foto: Danny Willems

Locatie Schouwburg
Aanvangsuur20:15
Prijs€15,00
+60€14,00
-26 / abo / groep€12,00