dinsdag

28.09.2021

14:00

Vorming - Cursussen

Een kijk op

FIlosofie

Deze cursus reikt interessante filosofische stromingen en inzichten aan. De Duitse filosoof Immanuel Kant zette eind 18e eeuw de Verlichting helemaal op de rails. We bespreken zijn werk, waarin begrippen als autonomie, privacy, informatieplicht en emancipatie nog zeer actueel zijn. Sapere aude of durf te denken wordt zowat de lijfspreuk voor deze twee bijeenkomsten.

De uitzonderlijke Oostenrijks-Britse filosoof Ludwig Wittgenstein heeft een grote bijdrage geleverd op het vlak van de taalfilosofie. Hij legde zich toe op de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid. De beroemde uitspraak ‘Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen.’ is van zijn hand. Aandacht gaat naar zijn Tractatus (1921) en zijn Philosophische Untersuchungen (1953).

Het beroemde Franse filosofenkoppel Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir legde zich in werk en leven toe op de radicale verdediging van de menselijke vrijheid. In het Sartriaanse existentialisme staan de vrijheid en verantwoordelijkheid van het individu centraal. De mens is het aan zichzelf verschuldigd om iets van zijn leven te maken en positief te handelen. In hoeverre hebben ze elkaar filosofisch en literair beïnvloed?

Freud, Lacan en de homo totus et perfectus? Er is altijd sprake van een tekort in het menselijk verlangen en daardoor kent de mens alleen maar een ongelukkig bewustzijn. In de psychoanalyse van Freud worden Es, Ich en Über-Ich benadrukt, terwijl de Franse psychoanalyticus Lacan vertrekt van le réel, le symbolique en l’imaginaire. We vergelijken deze twee uitgangspunten en leren hoe we terechtkomen bij de homo totus et perfectus?

data: 28 september, 26 oktober, 23 november, 21 december 2021 en 25 januari, 22 februari, 22 maart en 26 april 2022 (8 dinsdagen van 14 tot 16 uur)
prijs: 80 euro
begeleiding: Jean-Pierre Demoustiez, Educ-Art
organisatie: CC en Educ-Art

Locatie Cultuurcentrum
Timing14:00
Prijs€80,00