Over CCMM

MISSIE

Cultuur als motor voor dynamiek, ontwikkeling en een positieve profilering van Maasmechelen.

CC Maasmechelen zet in op creatieve ontplooiing en het uitbouwen van een creatief klimaat als voedingsbodem voor constructieve maatschappelijke en stedelijke ontwikkeling. CC Maasmechelen doet dit door de realisatie van een eigen cultuuraanbod met een lokale én regionale uitstraling.

Cultuurcentrum Maasmechelen realiseert op basis van een actueel cultuur- en kunstbegrip op seizoenbasis een eigen, kwalitatief, divers en gevarieerd programma met een lokale en regionale uitstraling met aandacht voor theater, klassieke en hedendaagse muziek, dans, film, popmuziek, humor, familie- en schoolvoorstellingen, tentoonstellingen, vormingscursussen en een aanbod van kunst-en cultuureducatie, dit in samenwerking met relevante actoren ten behoeve van alle inwoners van Maasmechelen en bij uitbreiding -als cultuurcentrum in een structuur-ondersteunend kleinstedelijk gebied- voor het hele Maasland.

Cultuurcentrum Maasmechelen faciliteert en biedt actief begeleiding en ondersteuning aan een gevarieerd, uitgebreid aanbod van receptieve activiteiten, amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen en speelt in op vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen en gebruikers.

 

AFDELING VRIJE TIJD

CC Maasmechelen als onderdeel van de Afdeling Vrije Tijd van de gemeente Maasmechelen.

De Afdeling Vrije Tijd heeft als hoofddoelstelling de gemeente Maasmechelen te profileren als een dynamische vrijetijdsgemeente in de bredere regio. De Afdeling Vrije Tijd zorgt voor de ontwikkeling en bestendiging van een gevarieerd vrijetijdsaanbod in de gemeente Maasmechelen en stelt een vrijetijdsbeleid op maat van alle deelsectoren en doelgroepen voorop. De ondersteuning van het verenigingsleven inzake vrije tijd, het organiseren van acties en evenementen en het beheer van de vrijetijdsruimte zijn de grote werkdomeinen van deze dienst.

De Afdeling Vrije Tijd bundelt alle diensten met een publiek karakter aangaande vrijetijdsbesteding met name: het cultuurcentrum, de bibliotheek, de jeugddienst, de sportdienst, de cultuurdienst en de dienst erfgoed.